• analyzuje Vaše úspory a investice,
  • specifikuje Vaše finanční cíle,
  • navrhuje optimální řešení k jejich dosažení.

Veškerá doporučení uvedená ve finančním plánu jsou závislá na údajích, které od Vás obdržíme. Finanční plán je zpracován na základě v současnosti známých údajů a je nezbytné ho pravidelně aktualizovat. Pokud se změnily okolnosti, za kterých byl finanční plán sestaven, je současný plán nevyhovující.

Konečná rozhodnutí o realizaci doporučení uvedených ve finančním plánu přísluší vždy pouze klientovi.

Ochrana osobních údajů klienta se řídí příslušnými ustanoveními zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

5 věcí, s kterými Vám finanční plán může pomoci!

Neřekneme Vám přesně, kdy budete moci jet poprvé na svoji vysněnou dovolenou a kdy už Vás čekají jen samá pozitiva a sociální jistoty. Přesto Vám můžeme pomoci. Podívejte se v čem.

  1. Zjistíte, v jaké výši byste měli udržovat pohotovostní rezervy pro krytí Vašich potřeb v případě neočekávaných životních situací.
  2. Dozvíte se, zda a jak byste měli být zajištěni pro případ dlouhodobého výpadku Vašich příjmů (velmi vážná nemoc či úraz, dlouhodobá práce neschopnost, úmrtí jednoho ze živitelů rodiny) – tak, aby Váš životní standard neutrpěl ani v takovýchto nepříznivých obdobích.
  3. Poznáte, jaké jsou možnosti ochrany Vašeho majetku.
  4. Najdete způsob, jak lépe splnit své cíle díky lepšímu se starání o své peníze (finanční rezervy pro Vaše záliby, studium dětí na VŠ, pořízení či údržba bydlení …).
  5. Objevíte, jak Vám Vaše vlastní peníze mohou pomoci k finanční nezávislosti, k tomu, jak si žít na stejné úrovni jako dnes a nemuset přitom pracovat. A když chcete pracovat, tak pouze proto, že práce je Vašim koníčkem (zajištění na „stáří“).

Je důležité si uvědomit, že finanční plán ukazuje směr. Ukazuje, co je třeba zhruba udělat pro to, abyste své cíle dosáhli s vetší jistotou.

Základní principem finančního plánu je to, co již používali naši rodiče nebo možná spíše prarodiče. Ujasnili si svoje cíle a pro splnění každého cíle si odkládali peníze stranou. Měli svoje obálky nebo hrníčky a věděli „tady šetřím na auto, tady mám na elektriku a nájem, tady něco pro děti apod.“

Plán pracuje obdobně. K cílům přiřazuje zdroje. Doporučuje, jak pro lepší naplnění cílů nejlépe rozdělit do různých finančních produktů existující majetek i pravidelně odkládané peníze.

Dají se mé konkrétní budoucí potřeby jednoduše spočítat?

To určitě ano. Proto, aby jste si udělali základní obrázek, Vám stačí tužka a papír. Díky finančním kalkulačkám Vám dokážeme spočítat, kolik by jste měli investovat měsíčně, aby jste byli v pravý čas připraveni. Nejlepším přístupem je řešit Vaše finanční potřeby a následné investiční plány a strategie s odborníky, kteří Vám tyto hrubé představy převedou do konkrétních čísel, částek a návrhu řešení, jak se na dané situace co nejlépe připravit.

My Vám pomůžeme vytvořit pro Vás Váš finanční plán – Vy určíte kdy, na co a kolik peněz budete potřebovat.