Majetkové pojištění je nedílnou součástí každé rodiny a firmy, ať už se jedná o dům, auto nebo podnikání. Proto je pro nás tato oblast důležitá.

Pojištění majetku poskytuje finanční kompenzaci v případě škody v důsledku živelní události, krádeže, loupeže nebo vandalismu. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí. Nejčastěji se jedná o pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti jako je byt, rodinný dům, chata, chalupa a další budovy. Mezi majetkové pojištění řadíme také havarijní pojištění vozidla.

Předmět naší činnosti

 • Poradenství ve všech oblastech neživotního pojištění.
 • Analýza, identifikace a ocenění rizik.
 • Výběr pojistitele.
 • Pomoc při případné likvidaci pojistných událostí.

Kompletní nabídka

 • Pojištění občanského majetku a odpovědnosti občanů.
 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
 • Havarijní pojištění vozidel.
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance.
 • Pojištění odpovědnosti podnikatelů z jejich činnosti.
 • Pojištění majetku malých i velkých podnikatelů.

Klíčový tip pro posouzení, zda pojištění potřebujete, či ne a jaké:

 • Co nejhoršího Vás může postihnout?
 • Způsobí Vám tato situace dlouhodobé vážné ekonomické problémy?
 • Řešilo by tuto situaci (za rozumnou cenu) pojištění a jaké?