Stavební spoření bylo jedním z nejoblíbenějších a nejčastěji využívaných produktů na finančním trhu. Původním cílem nebylo pouze ukládání peněz. Primárním cílem a smyslem bylo vytvářet lepší předpoklady pro financování bydlení a bytových potřeb občanů. Pomoci těm, kteří ještě nemají naspořeno dostatek prostředků, ale peníze již do bydlení potřebují. Od roku 1993, kdy se začalo u nás využívat, prošlo ale několika změnami, které ho postupně znevýhodňovaly.

Kdy může být výhodné použít stavební spoření:

  • Možnost získání úvěru bez zajištění nemovitostí
  • Konzervativní forma spoření s využitím maximální státní podpory (při úložce 1700,- Kč měsíčně)
  • Možnost financování bydlení : Překlenovací úvěr – čerpání finančních prostředků ihned po založení smlouvy ze stavebního spoření. Překlenovací úvěry jsou poskytovány až do výše cílové částky po splnění stanovených podmínek. Řádné úvěry ze stavebního spoření – garantovaná úroková sazba po celou dobu úvěru. Možnost kdykoliv splatit úvěr bez sankcí.

Taky si kladete otázky :

  • Má smysl si předem sjednat smlouvu na vysokou cílovou částku pro případ řešení bydlení?
  • Může rodič vzít úvěr na neplnoleté dítě?
  • Co se stane se smlouvou, když klient zemře?
  • Jak je pro mě moje stavební spoření výhodné/nevýhodné?

Na Vaše dotazy rádi odpovíme

při společném řešení Vašeho konkrétního finančního plánu. Navíc Vám pomocí finanční kalkulačky ve Vaší již běžící smlouvě namodelujeme, jestli má cenu ve smlouvě pokračovat. Kolik by Vám vyneslo pokračování smlouvy?

Na závěr ještě jedna důležitá informace…

Vypovídáte stavební spoření svého dítěte? Na peníze budete možná čekat!Od letošního roku platí nový občanský zákoník, který mimo jiné posiluje práva dětí. Jedním z důsledků tohoto faktu je, že se tím značně znesnadnila cesta rodičů k penězům, které ukládají svým dětem na stavební spoření. Od ledna 2014 mohou rodiče s penězi ze stavebního spoření svých dětí nakládat jen se souhlasem opatrovnického soudu.