post

ALL SEASONS – Ray Dalio odkryl tajemství své veleúspěšné stratergie

Warren Buffet dodržoval při investování 2 pravidla. Pravidlo číslo 1 – Nikdy neprodělej investováním peníze, pravidlo číslo 2 – Nikdy nezapomínej na pravidlo číslo 1. Vždy jsem se snažil těchto pravidel držet při práci s klienty a dnes si uvědomuji, že úspěšně. Rozhodujícím faktorem však nebylo aktivní řízení klientova portfolia, jako aktivní řízení jeho chování. Udržet klienta v disciplinovaném dodržení dlouhodobé investiční strategie, když trhy padají a dno se zdá v nedohlednu, bylo v některých obdobích velkou výzvou. Škoda že jsem ve svých začátcích neznal Raye Dalia a jeho All Seasons strategii. Ušetřil bych sobě i našim klientům několik napínavých chvil a dosáhl prakticky stejného výnosu.

Než představím All Seasons strategii, musím představit Ray Dalia. Zřejmě jste o něm jako já ještě neslyšeli. Nemluví se o něm tolik jako o Warrenu Buffetovi, ačkoliv má jeho fond Pure Alpha Strategy lepší zhodnocení než Berkshire Heatheway. Za posledních 25 let vykazuje průměrný výnos neuvěřitelných 21% ročně. Ray Dalio nepatří k lidem, kteří by stáli o popularitu. Sám o sobě tvrdí, že žije radši ve své džungli. Přestože je velice skromný a tichý, mezi skutečně nejbohatšími lidmi této planety je dobře známý. Před více než 40 lety založil a dodnes spravuje Bridgewater – dnes největší hedgeový fond na světě s více než 160 miliardami dolarů. Své volné rezervy mu svěřují nejbohatší lidé planety, banky a vlády. V roce 2007 předpovídal finanční krizi a jeho Bridgewater byla jednou z mála firem, která měla v průběhu finanční krize v roce 2008 kladnou výkonnost. V ten samý rok publikoval esej „How the Economic Machine Works“. Na youtube bylo nedávno publikováno stejnojmenné video s výstižnou animací, kterou by měl vidět každý, kdo chce během 30 minut pochopit podstatu ekonomických soukolí. Ray Dalio je finanční génius, na kterého se obrací společnosti jako McDonald nebo americký prezident, když si neví rady.

Až minulý rok, pro knihu Tonyho Robbinse Money, Master The Game, zveřejnil základní stavební kameny své dlouhodobě úspěšné investiční strategie All Seasons, kterou nabídl svým klientům v roce 1996. Jeho strategie vydělala v průměru ročně 9,88% p. a. čistého výnosu. Samotný výnos není nějak oslnivý, pokud ho srovnáte s leckterým akciovým fondem. Co je ale oslnivé, jsou nízké výkyvy, při kterých takového výnosu dosáhl. Během posledních 40 let tato strategie zaznamenala pouze 3 roky s poklesem hodnoty, a nejhorší pokles byl ve výši 3,93%. Jestli máte alespoň tušení, jak kolísají akciové podílové fondy, pak se možná přistihnete s otevřenými ústy. A jestli vás zajímá směrodatná odchylka, tak si sedněte: 7,82%.

Strategii All Seasons Ray se svými kolegy z Bridgewater původně sestavil pro svůj vlastní svěřenecký fond, kde drží většinu svého osobního majetku. Za její tvorbou stojí desítky let studií a zkušeností. Jejím základním cílem je mít portfolio, které zvládne odolat jakýmkoliv nepředvídatelným ekonomickým změnám. Strategie byla a je pasivní, jinými slovy vyžaduje nenáročnou taktiku „koupit a držet“. Je to nejlepší portfolio, které mohl Ray a jeho kolegové postavit, bez jakékoliv potřeby předvídat, co se v ekonomice stane v budoucnu.

Ray Dalio svými rozsáhlými studiemi přišel na to, že cenami aktiv v ekonomice hýbají jen dva hlavní ekonomické ukazatele. Ekonomický růst a inflace. Z toho vyplývá, že mohou nastat celkem 4 ekonomické sezóny:

 1. Vyšší než očekávaná inflace
 2. Nižší než očekávaná inflace
 3. Vyšší než očekávaný ekonomický růst
 4. Nižší než očekávaný ekonomický růst

Bavíme-li se o základních investičních nástrojích – o akciích, o dluhopisech a o komoditách – a podíváme-li se zpětně do historie, jak se těmto nástrojům kdy dařilo, snadno si spojíme souvislost se 4 sezónami v ekonomice, přičemž v každé se daří lépe jiným nástrojům.

Obrázek 1: jak se kdy daří základním kategoriím investic

obr1

Zdroj: www.bwater.com

Akciím se daří zejména v obdobích, kdy ekonomika vykazuje rychlejší než očekávaný ekonomický růst. Státním dluhopisům se nejlépe daří při klesající míře inflace. Ceny komodit naopak reagují pozitivně na velké nárůsty v míře inflace. Jak se chovali základní investiční kategorie v posledních 10 letech, ukazuje graf č. 1.

Graf 1 – Výnosy hlavních investičních kategorií 2004 – 2014

obr2

Zdroj: Viktor Hostinský Investments. Použité indexy jsou Morningstar Ibbotson: Large company stocks index, Long term government bond index, Commodities long only index, Commodities Gold index.

Už Harry Markowitz ve své práci o základech teorie portfolia, za kterou získal v roce 1990 Nobelovu cenu, poukázal mimo jiné na fakt, že přidáváním rizikových akcií k nízkorizikovým státním dluhopisům dokážeme nejen zvýšit výnos, ale i snížit celkovou rizikovost portfolia. Dalio prakticky vychází ze stejného předpokladu, ale jednoduchou logikou dokázal najít optimální poměr mezi akciemi, dluhopisy, komoditami a zlatem.

Jaká je tedy kouzelná formulka Raye Dalia? Jaké portfolio dokáže optimálně růst a prosperovat ve všech ekonomických sezónách? Mnoho investičních správců se snažilo přijít na klíč k úspěchu Daliovi strategie All Seasons. Na trhu se objevovalo mnoho napodobenin s podobnými názvy All Weather, které se snažili kopírovat úspěch Bridgewater. Ve velké většině se špatným výsledkem, protože Ray nikdy nerozkryl přesné složení své strategie. Udělal to až minulý rok, kdy poprvé prozradil Tonymu Robbinsovi pro jeho knihu Money, Master The Game základní složení jeho strategie.

Graf 2 – Základní rozložení All Seasons strategie pro knihu Money, Master The Game

obr3

Zdroj: Money, Master The Game (Tony Robbins)

Možná vás překvapí velký podíl státních dluhopisů. Dalio tvrdí, že počet dluhopisů kompenzuje vysoké výkyvy akciových trhů. Pamatujte, že jde zejména o bezpečnost portfolia. Přidáním 7,5% komodit a 7,5% zlata navíc ochráníte hodnotu portfolia před zrychlující inflací. Komodity i zlato jsou velice kolísavé, ale všeobecně se jim velmi daří v obdobích s rychle rostoucí inflací, kdy naopak trpí dluhopisy i akcie. Dobře vím, že základní rozložení, neboli aset alokace, představuje v investování 95% úspěchu. Takto navržené schéma jsem ale uviděl poprvé. Nedalo mi to tedy a s pomocí mých kolegů jsme portfolio sami otestovali na historických datech. Pro své účely jsme ještě akcie a dluhopisy rozdělili do 3 podkategorii a ve finále vypadalo naše sledované portfolio následovně:

Graf 3: Základní rozložení testovaného portfolia

 obr4

Zabralo nám pár dnů získat data všech odpovídajících indexů, správně je uspořádat a spočítat potřebné výsledky. Ty byly ale neuvěřitelné a já se zastyděl, že mě něco podobného nenapadlo zkusit dřív. Je Ray Dalio jediný, kdo viděl ty správné souvislosti? Ray Dalio je bůh!

Průměrný roční výnos takto sestaveného portfolia za období od roku 1970 do roku 2014 je 9,91% p. a. Testované All Seasons portfolio za posledních 45 let zaznamenalo jediný rok se záporným výnosem: -1,51%.

Data jsme modelovali až do roku 1970 a lze tedy říci, že jsou otestovány i na období rostoucích úrokových sazeb. Níže je graf s ročními výnosy jednotlivých investičních kategorií a testovaného All Seasons portfolia.

Graf 2: Historické výnosy vybraných investičních kategorii a All Seasons portfolia (2004 – 2014)
obr5

Zdroj: Viktor Hostinský Investments. Použité indexy jsou Morningstar Ibbotson: Small company stocks index, Large company stocks index, , Long term government bond index, Long term corporate bond index, Commodities long only index, Commodities Gold index a ING český dluhopisový fond (od 1997) a Morningstar Intermediate term government bond index(1970-1996).

Pro přehlednost ukazujeme na grafu jen posledních deset let. Celou tabulku s jednotlivými výnosy investičních kategorií i namixovaného portfolia za posledních 45 let najdete na konci dokumentu. V kalkulaci nejsou započítány náklady spojené s investováním (Kromě CZK dluhopisů). A také je důležité si uvědomit, že od roku 1970 do roku 2002, základní úroková míra amerických státních dluhopisů prakticky nespadla pod 5%. Dnes je 3,25%. Takže v horizontu příštích 5 let by nebylo dobré počítat s průměrným zhodnocením vyšším než 5-7% p.a. Krom toho mějte vždy na paměti, že historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích!

Ve VHI jsme připravili 2 varianty All Seasons portfolia pro klienty našich poradců. Jedna varianta je pro provizní poradenství, složena z 8 otevřených podílových fondů, z nichž každý reprezentuje danou kategorii a druhá varianta je složena z kombinace ETF fondů a nízkonákladových podílových fondů, určená pro placené poradenství. Minimální jednorázová investice je v obou případech 2 miliony korun.

Poslední důležitá věc na závěr. Aby portfolio správně fungovalo, je třeba ho pravidelně ročně rebalancovat, aby poměry jednotlivých kategorií zůstaly zachovány po celou dobu investice.

Autor: Viktor Hostinský, www.vhi.cz

post

Když se trhy houpou, koukejte vpřed!

Čína se díky dvoucifernému ekonomickému růstu během posledních 30 let stala 2. největší ekonomikou světa po Spojených státech amerických. Není divu, že tempo růstu narazilo na své hranice a není také divu, že vše, co se děje v Číně, nezůstává jen v Číně. Nezapomínejme však, že agresivní výprodeje jsou následovány silnými návraty. Držte se své dlouhodobé investiční strategie, zůstaňte klidní a nechte peníze pracovat. Události v Číně Vaše dlouhodobé cíle zřejmě nezměnily.

Čínské akcie se propadly o více než 15% od počátku roku a o více než 40% od svého maxima v dubnu 2015. Americký akciový index S&P 500 ztratil 5% a celosvětový MSCI World zaznamenal dokonce 10%-ní propad. Nezapomínejme, že americké akcie poslední tři roky rostly dvouciferným tempem a určité zaškobrtnutí je tedy nasnadě. Zejména když si uvědomíme, že k pětiprocentním výkyvům dochází běžně 2 až 3 krát do roka a v průměru jednou ročně trhy zaznamenají 10%-ní zhoupnutí.

Graf 1: iShares MSCI China

graf1

Graf 2: iShares MSCI World

graf2

Akcie během srpna spadly kvůli 3 hlavním obavám

 1. Pomalejší ekonomický růst v Číně – Čína je druhá největší ekonomika světa, ale vliv jejího pomalejšího růstu se projevuje zejména na rozvojové trhy a země produkující komodity. Pouze 5% amerického exportu jde do Číny a podobně je tomu i v Evropě, takže její vliv na vyspělé ekonomiky zřejmě nebude veliký.
 2. Nízké ceny ropy – Ceny ropy také v poslední době zaznamenávají pěkné poklesy a zřejmě v příštích obdobích zůstanou kolísavé, díky nižšímu růst poptávky a nejistot ohledně poměrně vysoce nastavených těžebních kvót. Znepokojení jsou zejména producenti ropy, ale nezapomínejme, že nízké ceny ropy jsou pozitivní pro mnohem větší skupinu spotřebitelů. Když totiž odjedou od benzínky s plnou nádrží, zbývá jim více peněz na utrácení. Proto vnímáme více než 50%-ní pokles cen od loňských maxim víceméně pozitivně pro ekonomický růst po celém světě.
 3. Obavy, že americký Fed může začít zvedat úrokové sazby – Zlepšující se americký ekonomický růst znamená, že Fed plánuje začít zvedat krátkodobé úrokové sazby. To má krátkodobě negativní vliv na trhy, ale dlouhodobě to znamená pro akcie dobrý signál, protože rostoucí sazby vyjadřují důvěru v znovunabytou sílu americké ekonomiky.

Tyto obavy se nerozplynou během krátké chvíle. To však nic nemění na tom, že věříme v dlouhodobý růst hodnoty firem, jejíž akcie prostřednictvím podílových fondů vlastníte. Navíc americká ekonomika pokračovala v růstu a jeho rychlost narostla o 3,7% v druhém čtvrtletí. V Evropě a zbytku vyspělých ekonomik se ekonomický růst také zlepšuje, i když velice pomalu. Nezaměstnanost klesá a spotřeba narůstá.

Věříme, že tržní výkyvy a negativní zprávy z médií vás mohou znepokojit. Je důležité vidět za vším tím šumem to podstatné, a to jsou vaše dlouhodobé cíle a podíly v kvalitních světových firmách, jejichž hodnota bude časem narůstat. To je proč doporučujeme vlastnit mix kvalitně spravovaných akciových a dluhopisových fondů, doplněný alternativními investicemi, jako jsou komoditní, realitní či hedgeové fondy. Je důležité, abyste rozuměli tomu, jak je vaše portfolio sestavené, a jakou roli hrají jednotlivé investice uvnitř. To vám pomůže zachovat důležitý klid a soustředit se na Vaše dlouhodobé cíle. A právě z dlouhodobé perspektivy mohou být nepříjemné poklesy skvělou možností koupit kvalitní investice za dobrou cenu. Většina portfoliomanažerů fondů si v těchto dnech libuje, že se po dlouhé době zase začaly objevovat zajímavé příležitosti.

Autor: Viktor Hostinský, www.vhi.cz

post

Vyhněte se emocionálním investičním rozhodnutím

Pokud jste zaznamenali „zprávy z trhů“ v posledním týdnů, zřejmě jste se nevyhnuli myšlenkám na Vaše investice. Čínské akcie jsou od začátku roku 9% v poklesu a světové akcie 5%. Většině investorů se v takovou chvíli začnou honit hlavou obavy o své peníze a často jim jejich mysl ovládaná strachem začne nabízet všemožné negativní scénáře. V tom všem je podporují média, která svými titulky v lidech strach přiživují.
emocepriinvesticich

Jak říká nejúspěšnější investor všech dob Warren Buffet: „největším rizikem pro investory nejsou jejich investice, ale jejich emoce.“ Jednání a rozhodování na základě strachu není dobrou volbou v žádné oblasti našeho života a v investování to platí dvojnásob. Pokud se vás tedy zmocnil pocit nejistoty, a vy máte nutkání něco udělat, abyste se vyhnuli dalšímu riziku, pak mám pro vás jednoduché cvičení, které jsem se naučil od slavného duchovního učitel Deepaka Chopry, a které zaručeně pomůže.

Stejně tak, jako není dobré se pod vlivem strachu rozhodovat, není ani dobré strach potlačovat. Emoce vycházejí ze slova emotion: Slovo „motion“ znamená anglicky pohyb. Váš strach tedy musí ven, protože ne-emoce znamenají nemoce. Nejjednodušší způsob, jak strach uvolnit, je přenést ho na svou vědomou úroveň. Zavřete tedy na chvíli oči, hluboce dýchejte, uvolněte se a jen strach v sobě pozorujte. Podívejte se, kde v těle je. Jestli je v žaludku, v ramenou nebo v hlavě? Cítíte ho jako tíseň, napětí, bolest? Tím, že ho budete jen pozorovat, nebudete ho hodnotit a jen ho přijmete, začne pocit slábnout, až úplně odejde. A zbyde jen přirozený pocit bezpečí.

Pokud se dostanete zpět k sobě do svého středu, pak můžete dělat rozhodnutí. Pokud patříte k těm, kterým pomůže se se svými emocemi někomu svěřit, pak si najděte důvěryhodného poradce, se kterým můžete své obavy otevřeně diskutovat, aniž by vás za to hodnotil a který vám pomůže udržet vaší pozornost na vašich dlouhodobých cílech a dodržování níže uvedených prověřených zásad úspěšného investování.

1)MYSLETE DLOUHODOBĚ

Jedinou dlouhodobě úspěšnou a prověřenou metodou investování je metoda „kup a drž“. Nechte tedy vaše peníze zainvestované. Všichni jsme viděli titulky: ekonomika zpomalila své zotavování, státy hospodaří s deficitem, trhy kolísají. Investoři ovlivněni tím, co považují za špatné zprávy, se mohou snažit „časovat trh“ nebo prodat své investice kvůli tomu, co slyšeli v médiích. Tedy schovat se v přístavu a počkat, až se vyčasí. Ale ve skutečnosti je téměř nemožné správně předvídat kdy z trhu odejít a ještě obtížnější je pak rozhodnout se, kdy se vrátit zpět, což často vede k promeškání nejsilnějších růstových dnů.

1

Zdroj: Morningstar. Minulá výkonnost není zárokou budoucích výsledků. Hodnota investice může v čase kolísat a klesnout i pod svou výchozí úroveň

Někteří naopak drží příliš hotovosti, protože se snaží vyhnout riziku investování úplně. Ale neinvestování naopak zvýší vaše riziko, protože vaše peníze nebudou dostatečně růst, abyste dostáli vašim cílům nebo pokryli růst inflace. Udržte tedy svou pozornost a na Vašich dlouhodobých cílech a nevšímejte si stále se měnících titulků v médiích.

2) ROZKLÁDEJTE RIZIKO

Mít široce rozložené portfolio kvalitních investic je důležitější, než snažit se najít příští „horkou“ investici.

2

Zdroj: Morningstar. Minulá výkonnost není zárokou budoucích výsledků. Hodnota investice může v čase kolísat a klesnout i pod svou výchozí úroveň.

Pokud máte dobře sestavené portfolio z různých druhů kvalitních investičních kategorií a spolehlivých nástrojů, pak není úspěch závislý na jedné společnosti nebo jednom typu investic. Zatímco ani důkladné rozložení nemůže garantovat zisk nebo ochránit proti propadům, může pomoci zmírnit skoky a pády trhů, a poskytnout potenciál pro lepší dlouhodobou investiční zkušenost.

3) MĚJTE REALISTICKÁ OČEKÁVÁNÍ

Každý bychom chtěli hladký průběh naší investice. Je důležité si ale uvědomit, že ačkoliv jsou poklesy trhů nepříjemné, jsou naprosto přirozené. A vaše očekávání vzhledem k budoucímu chování vašich investic by tento fakt měla respektovat. Podíváme-li se na akciové trhy a jejich historii od roku 1900 do roku 2014, uvidíme, že ke korekci (poklesu většímu než 10%) došlo 123 krát, tedy zhruba jednou za rok a pokles převyšující 20% hodnoty nastává v průměru každých 3,5 roku.

3

Zdroj: Morningstar. Minulá výkonnost není zárokou budoucích výsledků. Hodnota investice může v čase kolísat a klesnout i pod svou výchozí úroveň

Pokud tedy investujete na své dlouhodobé cíle, musíte přijmout fakt, že tyto výkyvy budou součástí vaší zkušenosti a že se jim nelze vyhnout.

JAK MŮŽEME POMOCI?

Pokud začnete cítit, že se vás začínají zmocňovat nepříjemné pocity ohledně vašich investic, udělejte si čas a sedněte si se svým investičním poradcem, abyste znovu posoudili vaše cíle, než uděláte něco, co by mohlo být emocionální investiční rozhodnutí. Vaše portfolio a vaše budoucí já vám poděkují.

Autor: Viktor Hostinský, www.vhi.cz

post

Na těchto 6 pravd si vzpomeňte, až trhy zalije krev

Padající trh vnímá řada investorů jako impulz k akci. Jak by také ne, když jsou ve hře životní úspory. Možná právě proto je ale správným řešením v takové situaci nedělat vůbec nic. Proč?

Investice do akcií by měly být využívány k plnění dlouhodobých cílů. Pokud se tedy vaše finanční plány v několika dnech nezměnily, nemá smysl na základě tržních výkyvů upravovat investiční strategii.

1. Portfolio není akciový trh

Portfolio by mělo být diverzifikovaným mixem investic. Zatímco akcie padají, za předpokladu, že jste sestavovali portfolio zodpovědně, najdete ve svém mixu také nějaké dluhopisy nebo hotovost a s trochou štěstí třeba i nemovitostní fondy nebo alternativy, jako je zlato. Když na trzích vypukne panika, všechny třídy aktiv zpravidla nekolabují ve stejný okamžik. A i kdyby, hodnotu vám udrží alespoň vaše bydlení.

2. Snadný úprk, obtížný návrat

Pokud se vám podařilo vysedět akciové výnosy na trhu mezi lety 2009 a 2015, v 90. letech nebo nepřetržitě od začátku 80. let, pak nezbývá než vám pogratulovat k velkému vítězství. Vůbec nejhorší přístup je „své“ akcie kontrolovat příliš často (a přehlížet při tom dlouhodobou výkonnost). Vysoký očekávaný výnos u akcií by měl být důvodem, proč byste akcie neměli chtít nikdy prodávat. Existuje řada důkazů o tom, že pokud minete i jen několik dní velkých tržních zisků, mohou výnosy dlouhodobého portfolia pořádně utrpět. Pokud se navíc rozhodnete trh právě teď opustit, jak přijdete na to, kdy je nejvhodnější doba se vrátit? Budete čekat na signál, který vám už možná dávno utekl.

3. Cíle se nezměnily

Ještě než jste zpanikařili, stanovili jste si cíl postavit portfolio určitým způsobem s plným vědomím toho, že jsou akcie rizikové a jejich vyšší výnosy oproti hotovosti jsou odměnou za odvahu a trpělivost. Nic na současných tržních událostech nenasvědčuje tomu, že by se fundamenty vyspělých ekonomik změnily. Neměla by se tak měnit ani vaše důvěra v dlouhodobé držení podílů v rentabilních firmách.

4. Na zotavení trhu je (téměř) vždy dost času

Mnoho padesátníků vyprodalo všechny akcie v roce 2009 a přitom budou žít možná až do stovky. Užili by si mnohem více dovolených a měli by menší starosti o dlouhodobé zajištění, kdyby před pár lety drželi akcie pevnější rukou. Dávejte si pozor na to, abyste nebyli 100% „v akciích“ několik let před tím, než budete peníze potřebovat čerpat. V jiných případech ale máte vždy dost roků na to, abyste vyčkali, než se trh zotaví.

5. Neumíte pracovat se stresem

Přemýšlejte o tom, jaké máte alternativy. Je jen málo investic, které dokáží bez doprovodného stresu zajistit takové výnosy jako akcie. Alternativou je vkládat mnohem více peněz do bezpečnějších aktiv, jako jsou například státní dluhopisy. Spokojit se s nižšími výnosy ale znamená více pracovat a méně utrácet.

6. Milí nováčci, je to prostě trh

Není nic nenormálního na tom, co se na trhu čas od času děje. Většina z nás musí spořit a historie dokazuje, že akcie jsou tou nejlepší cestou k výnosům, které budete jednou potřebovat. Zvrátila by to jen desetiletí systematického ekonomického poklesu, ne pár dnů tržních výprodejů.

Zdroj: New York Times

post

Střídání Medvědích a Býčích trhů je jev přirozený

byciamedveditrhy

Matematika

Ti, kdo chtějí časovat trh, musejí být kvantitativní, radí Tuttle. Bez technického přístupu je investor ponechán napospas emocím a subjektivnímu vnímání, což je obvykle recept na problém vzhledem k síle strachu a chamtivosti, které ovládají krátkodobá rozhodnutí.

„Potřebujete kvantitativní přístup, který vás ve správnou chvíli dostane na trh a pryč z něj,“ tvrdí. „Pokud vám bude chybět, budete z rozjetého vlaku vyskakovat na minimech a naskakovat na maximech. A to je cesta do pekla.“

Zdroj: MarketWatch

Když se řídíte emocemi, zaručeně přijdete o peníze

emocnigraf

post

Ray Dalio: Centrální banky by svět po další finanční krizi z prachu nezvedly

 1. 1. 2016 16:00 | redakce

Ray Dalio, zakladatel aktuálně nejvýdělečnějšího hedgeového fondu na světě (v absolutních číslech), se obává, že centrální banky nejsou schopny odvrátit ani zmírnit důsledky případné další finanční krize.

Ve svém článku pro Financial Times se Dalio, jeden z nejúspěšnějších hedgeových manažerů, zamýšlí nad tím, že centrálním bankám dochází munice, kterou měly k dispozici pro podporu hospodářského růstu prostřednictvím snižování dluhových nákladů.

Ray Dalio, který v roce 1975 založil jeden z nejvýdělečnějších hedgeových fondů Bridgewater Pure Alpha (jen loni vydělal investorům 3,3 miliardy dolarů, což je jednoznačně nejvíce z velkých hedgeových fondů, od založení vydělal zhruba 45 miliard), se již v Davosu vymezil proti krokům americké centrální banky a varoval Fed, že by s dalším zvyšováním úrokových sazeb měl počkat.

Centrální bankéři a ekonomové se nyní podle něj příliš soustředí na ekonomický cyklus. Zpřísňování měnové politiky by tak mohlo dávat smysl, protože by k němu mělo dojít tehdy, kdy míra růstu poptávky je vyšší než tempo růstu výrobních kapacit a zároveň jsou tyto výrobní kapacity využívány naplno (což se projevuje například v míře nezaměstnanosti a podobně).

Podle Dalia je ale svět nyní na konci dvou důležitých dluhových cyklů, které by měli brát centrální bankéři v úvahu. Jedním z nich je krátkodobý dluhový cyklus, který podle Dalia trvá obvykle 8 až 10 let, přičemž nyní probíhá sedmý rok expanze. Druhým cyklem je dlouhodobý dluhový cyklus, který trvá mezi 50 a 75 lety, přičemž i ten nyní téměř končí. „Právě kvůli dynamice tohoto dlouhodobého cyklu jsme svědky globálního oslabování a deflačních tlaků, a proto má v současnosti uvolněná monetární politika větší význam než její utahování,“ píše Dalio.

Na limitech

Manažer dále tvrdí, že existují určité limity růstu spotřeby financované prostřednictvím dluhu a tištění peněz. Když dojde k dosažení těchto limitů, dochází ke konci růstové fáze dlouhodobého dluhového cyklu. Centrální banky tak nyní mají poměrně těžkou úlohu v tom, že nedokáží ani prostřednictvím uvolněné měnové politiky zatraktivnit finanční aktiva, jejichž rizikové prémie jsou na historicky nízké úrovni a jež nenabízejí investorům zajímavou alternativu k hotovosti.

Je těžké přinutit ceny těchto aktiv k růstu, mohou ale jednoduše oslabit, což bude mít negativní dopad na hospodářský růst. Když nastane tento scénář a dojde k tomu, že dluhové náklady jsou v poměru k příjmům vysoké, takže růst dluhu se neobejde bez omezení spotřeby, stimulování poptávky je stále obtížnější a její omezování mnohem jednodušší než obvykle. Riziko je pak asymetrické směrem dolů a centrální banky pouze čekají na to, zda inflace přijde sama, nebo ne,“ míní Dalio.

Jinak řečeno, centrální banky jsou aktuálně podle zakladatele Bridgewater prakticky bezmocné v potenciální snaze omezit důsledky případné další finanční krize.

Zdroj: Financial Times

post

7 zlatých pravidel osobních financí

Poznejte nejdůležitější pravidla, bez kterých se neobejdete, pokud chcete skončit za vodou, a ne pod mostem :

 • Řiďte se finančním plánem
 • Zbavte se co nejrychleji špatných dluhů
 • Vybudujte si pohotovostní rezervu
 • Kvalitně se pojistěte
 • Vyřešte vlastní bydlení, bydlíte-li v nájmu, který je drahý
 • Začněte co nejdříve pravidelně investovat
 • Rozkládejte (diverzifikujte) riziko

Díky těmto pravidlům se vyhnete těm největším finančním chybám, zabráníte finanční katastrofě a pokud se budete těmito pravidly řídit, neskončíte za pár let na mizině, ale ve vatě.

Těmito pravidly by se měl řídit úplně každý, kdo vydělává peníze. Je úplně jedno, jestli jste prodavačka v supermarketu, student gymnázia nebo vysoký manažer. Všem poslouží úplně stejně.

 1. ZLATÉ PRAVIDLO  ŘIĎTE SE FINANČNÍM PLÁNEM

Finanční plán je klíčovým faktorem vašeho úspěchu. Nemít v životě finanční plán je to samé, jako byste vyrazili autem na dovolenou do Chorvatska a neměli jste mapu nebo navigaci.

Můžete bloudit, můžete ztratit spoustu času, bude vás to stát peníze navíc (na projetém benzínu) a nakonec třeba do cíle ani nedorazíte.

Finanční plán je něco jako mapa, která vám usnadňuje cestu z bodu A do bodu B, tzn. ze současné finanční situace do budoucí finanční situace, a pokud takovou mapu máte a ta mapa je dobrá, dostanete se tam rychleji, levněji a – co je velmi důležité – mnohem bezpečněji.

 1. ZLATÉ PRAVIDLO ZBAVTE SE ŠPATNÝCH DLUHŮ

Zbavte se špatných dluhů, jak nejrychleji umíte.

Co to jsou špatné dluhy? Špatné dluhy jsou obvykle půjčky různých bankovních i nebankovních ústavů – spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje, kreditní karty, přečerpaný limit na kontokorentním účtu a podobně.

Proč jsou špatné? Protože úrok, který musíte platit, je obvykle vyšší než úrok, který dostanete z vašich investic nebo vkladů.

Dluhy užírají vaše volné zdroje a ty vám pak chybí při naplňování vašich cílů pro vaši rodinu, pro vaše děti, pro vás osobně. Proto je dobré se těchto dluhů zbavit co nejdříve.

Jak se jich zbavit?

Udělejte si tabulku, budete mít pět sloupečků: do prvního sloupce si napište název dluhu a finanční ústav, kterému dlužíte. Do druhého sloupečku si napište, jaký je aktuální zůstatek. Do třetího sloupečku si napište výši úrokové sazby. Do čtvrtého sloupečku měsíční splátku, kterou tam pravidelně musíte zaplatit a do posledního, pátého sloupečku napište, kolik měsíčních splátek ještě zbývá, abyste se tohoto dluhu zbavili.

Nejprve se zbavte úvěru s nejnižším zůstatkem. I přesto, že nemá nejvyšší úrokovou sazbu.

Splaťte jej, jak nejrychleji můžete – pokud u něj samozřejmě není sankce za předčasnou splátku. Začněte tímto dluhem právě proto, že zaznamenáte psychologické vítězství, když se tohoto dluhu zbavíte.

A takhle postupujte, dokud se nezbavíte všech špatných dluhů, které máte. Uvidíte, jaký to bude mít blahodárný vliv na vaše měsíční volné zdroje, které pak můžete vrhnout na opravdu důležité cíle, kterých chcete v životě dosáhnout.

“Nejprve se zbavte úvěru s nejnižším zůstatkem – zaznamenáte psychologické vítězství. ”

 1. ZLATÉ PRAVIDLO VYBUDUJTE SI POHOTOVOSTNÍ REZERVU

K čemu je dobré mít pohotovostní rezervu?

Když se vám pokazí auto, pračka, lednička nebo máte jiné neočekávané výdaje a nemáte pohotovostní rezervu, musíte rušit nějakou strategickou investici. Abyste to nemuseli dělat, doporučujeme vybudovat pohotovostní rezervu.

Kolik by taková optimální rezerva měla být?

Je to různé – podle toho, jaký jste typ člověka, s jak velkou rezervou se cítíte v klidu a pohodě.

Teorie doporučuje rezervu ve výši 3 až 6měsíčních výdajů. Nicméně i s jednoměsíční rezervou se budete cítit určitě lépe než člověk, který žije od výplaty k výplatě.

 1. ZLATÉ PRAVIDLO KVALITNĚ SE POJISTĚTE

Toto je nejdůležitější pravidlo ze všech.

Proč považujeme toto pravidlo za nejdůležitější?

Určitě můžete udělat spoustu chyb, které vás budou stát hodně peněz. Nicméně většinou jdou tyto chyby napravit. Když máte například dluh na kreditní kartě s vysokým úrokem a nesplácíte jej, tak to váš rozpočet stojí spoustu peněz. To se ale dá velmi rychle napravit.

Na druhou stranu, pokud máte dům a ten shoří a vy jste jej měli špatně pojištěný, může vás taková kritická chyba stát milióny korun a váš rodinný rozpočet se z toho bude vzpamatovávat léta.

Co myslíme tím, když říkáme, abyste měli kvalitní pojištění?

Kvalitní pojištění je takové pojištění, které vás ochrání v případě těch nejhorších událostí, které by měly devastující účinky na váš rodinný rozpočet, ale zároveň vás stojí co nejméně.

Protože pokud do pojištění dáte příliš mnoho peněz, budou vám tyto peníze chybět při dosahování vašich cílů.

Pojďme se podívat na tři typické situace, které při pojištění nastávají:

První situace – Snažíte se na pojištění ušetřit

Nejčastější chybou je, když si neuvědomujete důležitost pojištění, nerozumíte mu nebo jednoduše chcete ušetřit. V takové situaci pojistku nastavíte špatně a když dojde k nějaké pojistné události, má to často devastující účinek na vaše finanční portfolio.

Druhá situace – Za pojištění platíte zbytečně moc

Druhou situací je stav, kdy si sice uvědomujete důležitost zabezpečení rodiny a majetku, ale dostanete se do rukou nepoctivého finančního poradce, kterému jde pouze o vlastní provize. V takovém případě pak do pojištění dáváte příliš mnoho peněz a ty vám pak chybí na financování vlastního bydlení a svých cílů v budoucnosti.

Třetí situace – Ideální stav

Optimální je situace, kdy pojištění představuje pevnou finanční základnu, na které stavíte a pořád vám zůstává dost peněz na to, abyste financovali bydlení (ať už hypotékou nebo vlastními penězi) a zároveň investovali a odkládali peníze na dosažení vašich cílů.

Jak nastavit pojištění tak, aby bylo kvalitní a zároveň jste za něj utratili co nejméně.

Při nastavování pojištění udělejte tyto 3 důležité kroky:

Nejprve přemýšlejte, která rizika ve vašem životě mohou nastat a pak se zamyslete nad tím, jaké důsledky to bude mít pro váš rodinný rozpočet.

První oblast se týká vašeho života a zdraví: smrt, invalidita způsobená nemocí, invalidita způsobená úrazem, v obou případech může jít o částečnou invaliditu nebo plnou invaliditu, krátkodobá či dlouhodobá nemoc, která vás může vyřadit z pracovního procesu.

Druhá oblast se týká vašeho majetku. Měli byste přemýšlet o zabezpečení nemovitosti, domácnosti, dalšího majetku, který případně máte, jako jsou auto, chata, chalupa apod.

Třetí oblastí (na kterou se často zapomíná) je vaše odpovědnost v běžném občanském životě, kdy můžete způsobit škodu třetím osobám. Můžete např. způsobit škodu z provozu nemovitosti (např. někdo uklouzne na neuklizeném chodníku před vašim domem), můžete způsobit škodu vašemu zaměstnavateli, můžete způsobit škodu na dovolené v zahraničí nebo třeba můžete čerpat léčebné výlohy při nějakém úrazu či nemoci v zahraničí.

Uvědomte si, jaký dopad může mít daná pojistná událost na vaši finanční situaci.

Pojistné události a rizika s nimi spojené rozdělte do dvou skupin:

 1. a) Rizika, která sami nezvládnete, a je proto nutné se pojistit a obětovat peníze, které to pojištění stojí.
 2. b) Rizika, která představují „prkotiny“ a která jste schopni pokrýt ze svého. Ne že byste měli z těchto událostí radost, ale není nutné se proti nim pojišťovat, protože jste schopni tyto ztráty vykrýt z vaší pohotovostní rezervy.

U některých rizik je velmi jednoduché odhadnout dopad – jedná se o případy, kdy je rozsah rizik předem uveden nebo maximálně ohraničený (např. škoda vůči zaměstnavateli může být podle zákoníku práce vymáhána maximálně do výše 4,5násobku platu).

Stejně tak krátkodobá nemocenská nebo nemocenská v řádech několika týdnů nebo měsíců určitě není příjemná situace, nicméně většinou se jedná o situaci, která rodinný rozpočet sice poznamená, ale nemá fatální následky.

Na druhou stranu jsou škody, z nichž se rodina nemusí nikdy vzpamatovat: nepojištěná nemovitost v řádu několika miliónů korun představuje katastrofální chybu. A ještě větší důsledky může mít invalidita nebo smrt živitele rodiny.

Popřemýšlejte, co určitě potřebujete zajistit a co zvládnete sami z vašeho rodinného rozpočtu (z rodinných rezerv).

Sami vidíte, že v některých případech jde o miliony. Tam pohotovostní rezerva nestačí a je nutné se pojistit, abyste případnou škodu dokázali vykrýt kompenzací od pojišťovny. V ostatních případech se jedná o škody v řádech desítek tisíc korun, které pojišťovat nemusíte, protože jste schopni je krýt z pohotovostní rezervy.

 1. ZLATÉ PRAVIDLO VYŘEŠTE BYDLENÍ, BYDLÍTE-LI V NÁJMU,  KTERÝ JE DRAHÝ

Čeho se lidé nejvíce obávají v případě pořízení bydlení na hypotéku?

Že onemocní, přijdou o práci, že se zhorší jejich finanční situace, že se změní úrokové sazby, splátka hypotéky se zvedne – prostě že nebudou mít na splácení hypotéky.

post

Rozložení rizika

Rizika rozložení rizika aneb I diverzifikace má své limity

Chcete omezit volatilitu investičního portfolia? Jedinou možností je nakoupit bezpečné dluhopisy a držet hotovost. Proč žádná jiná alternativa nefunguje?

Hodně investorů vyžaduje diverzifikaci akciového portfolia, ale zároveň chce nechat peníze pracovat. Férový poradce by ale měl na otázku, zda lze nalézt investici, která nabídne vyšší výnos a zároveň zajistí diverzifikaci portfolia z akcií a jiných rizikových aktiv, odpovědět jednoznačně ne.

Při investování na poválečných trzích se nikdo po alternativách nepoohlížel, nikdo se nezajišťoval, všichni jen nakupovali akcie blue chips. Pak přišlo pár chytrých hlav na to, že by bylo možné podstoupit určité riziko v jiných oblastech, a tito investoři rozšířili svoji akciovou expozici o:

 • růstové akcie
  akcie mid caps a small caps
  nemovitostní fondy REIT
  světové akcie
  akcie rozvíjejících se trhů.

Zprvu to fungovalo a přístup nabízel vysokou míru diverzifikace. Ale jen do doby, než se nové oblasti akciového trhu přeplnily institucionálními penězi a investory, kteří hledali to samé jako průkopníci tohoto druhu diverzifikace. Z diverzifikace zbylo minimum. Výnosyrůzných akciových tříd se sice nepohybují stejným směrem, ale míra korelace dosahuje 60-90 %.

Stále se najdou nepopulární regiony (jako Rusko či Brazílie) nebo sektory (těžba zlata, ropy nebo uhlí), ale podstupte riziko ztráty reputace s penězi klientů a nakupte je. Kolik portfoliomanažerů má s klienty odvahu riskovat 25% pravděpodobnost ztrát s kontrariánskými nápady? Objevily se proto nové způsoby diverzifikace, a to pomocí alternativ:

 • půda
  nemovitosti
  private equity
  zajištěné dluhopisy
  podřízené korporátní dluhopisy
  státní dluhopisy spekulativního pásma
  problémové úvěry
  komodity
  deriváty LONG i SHORT

Postupem času se ale stalo to samé jako s netradičními akciovými třídami. Zprvu to fungovalo a přístup nabízel vysokou míru diverzifikace. Ale jen do doby, než se nové oblasti trhu přeplnily institucionálními penězi a investory, kteří hledali to samé jako průkopníci tohoto druhu diverzifikace. Akcie s alternativami stále nedosahují perfektní korelace, dlouhodobě se ale dostává k míře 60-90 %.

Diverzifikovat lze jen do určité míry – chytře rozprostřít expozici tak, aby vejce v ošatce byla co nejodlišnější a zahrnovala sázky na atraktivní aktiva. Investujte rozumně. I v případě, že jste odvážní a dynamičtí investoři, nezapomínejte na konzervativní investice. Jejich podíl v portfoliu by měl dosahovat 20-30 %. Hotovost sice moc nevydělá, ale také neztratí. Část prostředků vložte do bezpečných dlouhodobých dluhopisů, nesou alespoň malý výnos a nezradí, když přijde krize.